Badania geotechniczne przed zakupem działki wykonuje się w celu określenia warunków gruntowo-wodnych występujących na danym terenie. Pozwala to na wykrycie wad ukrytych (np. występowanie gruntów słabonośnych, organicznych, nasypowych), które powodują znaczny wzrost kosztów posadowienia budynku. Wiedza ta pozwala na dokonanie odpowiedniej decyzji dotyczącej zakupu danej działki, rezygnacji lub negocjacji ceny.