SPRAWDZANIE DZIAŁEK PRZED ZAKUPEM Warszawa

Badania geotechniczne przed zakupem działki wykonuje się w celu określenia warunków gruntowo-wodnych występujących na danym terenie. Pozwala to na wykrycie wad ukrytych (np. występowanie gruntów słabonośnych, organicznych, nasypowych), które powodują znaczny wzrost kosztów posadowienia budynku. Wiedza ta pozwala na dokonanie odpowiedniej decyzji dotyczącej zakupu danej działki, rezygnacji lub negocjacji ceny.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego aby dowiedzieć się więcej szczegółów i umówić termin.

Badania geotechniczne przed kupnem działki budowlanej Warszawa

Wstępne badania geotechniczne wykonywane są aby określić przydatność danego terenu do celów budowlanych. Badania polegają na ogólnym rozpoznaniu budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych podłoża. Na ich podstawie można przewidzieć występowanie ewentualnych trudności i zagrożeń, związanych ze środowiskiem gruntowo-wodnym, jakie mogą się pojawić w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

DLACZEGO POWINNO SIĘ WYKONYWAĆ BADANIA GEOTECHNICZNE PRZED ZAKUPEM DZIAŁKI

Nie jest możliwym wykonanie obiektywnej oceny działki na podstawie jej wyglądu lub fakty, że w jej pobliżu znajdują się już inne zabudowana. Bez wykonania terenowych badań geotechnicznych nie jest możliwym określenie i uniknięcie zagrożeń związanych z budową geologiczną podłoża. W naszej wieloletniej działalności spotkaliśmy się z przypadkami, gdy na pozór atrakcyjna działka budowlana okazywała się praktycznie nienadająca się do zabudowy mieszkalnej. Badania geotechniczne, wykonywane na etapie projektowania inwestycji, wykazywały niekorzystne warunki gruntowo-wodne, które zmuszały do zastosowania nietypowego i drogiego posadawiania fundamentów, a nawet do zmiany przeznaczenia zakupionej nieruchomości.

BADANIA GEOTECHNICZNE DZIAŁKI PRZED ZAKUPEM WARSZAWA - CENA

Koszt usługi badania działki przed zakupem będzie się różnił w zależności od ilości i zakresu koniecznych badań. W celu przygotowania szczegółowej wyceny prosimy o kontakt telefoniczny.