Badania geotechniczne pod budownictwo przemysłowe tj. hale magazynowo-produkcyjne, budynki użytku publicznego, drogi, farmy fotowoltaiczne itp. wykonywane na etapie projektowym pozwalają na dobranie odpowiednich technologii budowania. Badania wykonujemy w dwóch etapach: prace terenowe oraz prace laboratoryjne. Jako wynik końcowy, przekazujemy dokumentację geotechniczną zgodną z obowiązującymi normami