Badania geotechniczne pod budownictwo przemysłowe Warszawa

Badania geotechniczne pod budownictwo przemysłowe tj. hale magazynowo-produkcyjne, budynki użytku publicznego, drogi, farmy fotowoltaiczne itp. wykonywane na etapie projektowym pozwalają na dobranie odpowiednich technologii budowania. Badania wykonujemy w dwóch etapach: prace terenowe oraz prace laboratoryjne. Jako wynik, przekazujemy dokumentację geotechniczną zgodną z obowiązującymi normami tj. kompletny dokument zawierający informacje oraz zalecenia pozwalające na dobranie odpowiednich metod oraz technologii posadowienia budynku. Ilość punktów badawczych dobieramy indywidualnie, w zależności od parametrów projektowanego budynku.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego aby dowiedzieć się więcej szczegółów i umówić termin.

Obsługa geotechniczna budowy Warszawa

Nieodłącznym elementem inwestycji budowlanych jest obsługa geotechniczna. Zapewnia ona prawidłowe wykonanie prac związanych z robotami ziemnymi i fundamentowaniem. W ramach obsługi geotechnicznej wykonywane są takie działania jak:

 

• badania modułu odkształcenia pierwotnego i wtórnego oraz wskaźnika odkształcenia płytą statyczną VSS,
• badania dynamicznego modułu odkształcenia, wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnika zagęszczenia lekką płytą dynamiczną,
• badania stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych rodzinnych oraz wskaźnika zagęszczenia nasypów budowlanych lekką sondą dynamiczną DPL (SD-10),
• badania stopnia plastyczności gruntów spoistych rodzinnych penetrometrem tłoczkowym oraz ścinarką obrotową,
• badania laboratoryjne gruntów i wód gruntowych, itp.
• badania podłoża gruntowego pod posadzkami, nawierzchniami dróg, boisk sportowych, placów i chodników,
• kontrolne badania zagęszczenia gruntów,
• kontrolne badania zgodności zakładanych warunków gruntowo-wodnych na etapie projektowym z faktycznymi warunkami występującymi w momencie prowadzonych robót ziemnych oraz fundamentowania,
• sporządzanie protokołów geotechnicznych z wykonywanych prac terenowych,
• konsultacje oraz zalecenia z zakresu geotechniki oraz geologii.

Obsługa geologiczna budowy Warszawa

W zakresie geotechnicznej obsługi inwestycji budowlanych prowadzi się takie prace jak:

  • odbiory wykopów fundamentowych,
  • badania podłoża gruntowego pod posadzkami, nawierzchniami dróg, boisk sportowych, placów i chodników,
  • kontrolne badania zagęszczenia gruntów,
  • określanie nośności gruntów rodzimych oraz gruntów nasypowych (nasyp budowlany),
  • kontrolne badania zgodności zakładanych warunków gruntowo-wodnych na etapie projektowym z faktycznymi warunkami występującymi w momencie prowadzonych robót ziemnych oraz fundamentowania,
  • sporządzanie protokołów geotechnicznych z wykonywanych prac terenowych,
  • konsultacje oraz zalecenia z zakresu geotechniki oraz geologii.

BADANIA GEOTECHNICZNE POD BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE WARSZAWA - CENA

Koszt obsługi geotechnicznej inwestycji będzie się różnił w zależności od ilości i zakresu koniecznych badań.

W celu przygotowania szczegółowej wyceny prosimy o kontakt telefoniczny.