Oferujemy kompleksową obsługę geotechniczną inwestycji budowlanych, dopasowaną do indywidualnych potrzeb zleceniodawcy. W ramach obsługi geotechnicznej wykonujemy:
– Badania lekką płytą dynamiczną
– Badania płytą statyczną VSS
– Badania lekką sondą dynamiczną DPL
– Odwierty kontrolne
– Ocena przydatności gruntu
– Odbiór dna wykopu