Obsługa geotechniczna budowy Warszawa

Oferujemy kompleksową obsługę geotechniczną inwestycji budowlanych, dopasowaną do indywidualnych potrzeb zleceniodawcy. W ramach obsługi geotechnicznej wykonujemy:
– Badania lekką płytą dynamiczną
– Badania płytą statyczną VSS
– Badania lekką sondą dynamiczną DPL
– Odwierty kontrolne
– Ocena przydatności gruntu
– Odbiór dna wykopu

Kompleksowa Obsługa geotechniczna budowy

Badania geotechniczne budowy mają na celu pozyskanie szczegółowych i kompletnych informacji o warunkach wodno – gruntowych. Dzięki nim uzyskujemy informacje o możliwej maksymalnej głębokości podpiwniczenia, linii przemarzania gruntu oraz ułatwią decyzję o drenażu.

Decyzję o wykonaniu badań geotechnicznych budowy podejmuje kierownik budowy lub projektant, który uprzednio zapoznaje się z mapami geologicznymi terenu.

Dokumentacja geotechniczna budowy

Dokumentacja geotechniczna budowy złożona jest z części graficznej, zawierajacej mapki przekroju geotechnicznego z zaznaczonymi warstwami gruntu, dokładną lokalizację odwiertów i odkrywek, jeśli były wykonywane oraz z części pisemnej, w której znajdziemy pełną analizę gruntu.

Znajdziemy w niej także informacje o głębokości występowania wód gruntowych i ich przypuszczalnej zmianie, o nośności gruntów, informacje dotyczące rodzajów warstw gruntów, ich grubości i wzajemnego położenia. Dodatkowo dokumentacja geotechniczna zawiera wnioski oraz zalecenia dotyczące wyboru posadowienia i środków zapewniających bezpieczne prowadzenie budowy.

Obsługa geotechniczna budowy Warszawa - CENA

Koszt obsługi geotechnicznej budowy będzie się różnił w zależności od ilości i zakresu koniecznych badań. W celu przygotowania szczegółowej wyceny prosimy o kontakt telefoniczny.