BADANIA gruntU pod oczyszczalnie

Badania geotechniczne wykonywane są na potrzeby lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Opinię geotechniczną sporządza się w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych podłoża działki, zgodnie z ustawami, rozporządzeniami, normami oraz wytycznymi ścisłe powiązanymi geotechniką oraz budownictwem. Opinia geotechniczna określa warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Badanie grutnu pod oczyszczalnię Mazowieckie i Łódzkie

W Polsce coraz większą popularnością cieszą się przydomowe oczyszczalnie ścieków, które są przyjazne dla środowiska naturalnego. Własna oczyszczalnia ścieków jest zdecydowanie tańsza w eksploatacji niż tradycyjne szambo. Do założenia przydomowej oczyszczalni ścieków, niezbędna jest profesjonalna ekspertyza odnośnie kompleksowych badań geologicznych. Na podstawie tych badań uzyskuje się opinię hydrogeologiczną. Wybór konkretnego rozwiązania zależy od rodzaju gleby oraz poziomu wód gruntowych.

Zakres prowadzonych prac w ramach badania geotechnicznego

W celu rozpoznania oraz udokumentowania warunków gruntowo-wodnych podłoża należy wykonać badanie terenowe, w tym:

 • rozpoznanie obszaru badań z jednoczesną weryfikacją informacji oraz szkiców sytuacyjnych
 • dokładane wyznaczenie punktów badawczych w odniesieniu do punków o stałej wartości rzędnej terenu tj. studzienki kanalizacyjne, słupki graniczne, hydranty itp.
 • pomiar zwierciadła wód gruntowych
 • wykonanie otworu geotechnicznego o danej głębokości

Prace kameralne przeprowadzone po wykonaniu badań terenowych oraz laboratoryjnych, w tym:

 • analizy dostępnych materiałów dydaktycznych oraz materiałów archiwalnych związanych z przeprowadzonymi badaniami
 • opracowanie wyników wierceń geologicznych
 • opracowanie części graficznej przedmiotów opinii geotechnicznej
 • opracowanie części tekstowej przedmiotów opinii geotechnicznej

Dlaczego badaniE geologiczne jest tak ważne

Nasza firma zapewnia szczegółową i dokładną ekspertyzę, która pomaga w podjęciu decyzji o wyborze odpowiedniego rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków. Bierzemy pod uwagę wszystkie aspekty danego terenu, nie tylko w zakresie rozwiązań dotyczących oczyszczania ścieków, ale także konstrukcji i metod budowy domu. Oferujemy kompleksowy raport hydrologiczny, który uwzględnia takie czynniki jak:

 • charakterystyka terenu, na którym ma się znaleźć przydomowa oczyszczania ścieków
 • dokładny zakres wykonanych prac i badań
 • budowa geologiczna (z podziałem na określone warstwy geologiczne)
 • ogólne warunki hydrologiczne (określenie miąższości poziomów wodonośnych, faktu występowania zwierciadła wód gruntowych czy współczynnika filtracji).

 

Badanie gruntu pod oczyszczalnie Warszawa, Łódź - CENA

Koszt badania terenu na którym ma powstać przydomowa oczyszczalnia ścieków jest różny, w zależności od ilości i zakresu koniecznych badań i prac. W celu przygotowania szczegółowej wyceny prosimy o kontakt telefoniczny.