badaniA geotechniczne gruntu - GEOIN

Badania geotechniczne gruntu – Geoin to połączenie pasji, wiedzy i doświadczenia, które owocuje najwyższym poziomem usług dostarczanych naszym klientom. Zajmujemy się realizacją zleceń z zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej w Polsce centralnej, głównie w województwach mazowieckim oraz łódzkim.

BadaniA geotechniczne gruntu

Badanie geotechniczne gruntu jest niezbędnym elementem każdego projektu budowlanego, zapewniającym solidne podstawy dla konstrukcji i gwarantującym bezpieczeństwo inwestycji. Dzięki kompleksowej ocenie warunków gruntowych, można zidentyfikować potencjalne zagrożenia, zoptymalizować projekt konstrukcyjny oraz spełnić wymogi prawne. Geologiczna Obsługa Inwestycji GeoIN zajmuje się zagadnieniami obejmującymi zakres geologii i geotechniki. Wysoka jakość usług, nowoczesny, specjalistyczny sprzęt i rzetelne oraz szybkie opracowywanie dokumentacji to cechy, które nas wyróżniają. Naszymi usługami obejmujemy województwo mazowieckie, łódzkie oraz okoliczne

Badanie geotechniczne gruntu -na czym polega?

Badanie geotechniczne gruntu to kompleksowy proces oceny właściwości fizycznych i mechanicznych gruntu, który ma na celu określenie jego przydatności do celów budowlanych. Ten szczegółowy przegląd dostarcza kluczowych informacji na temat warunków gruntowych, które mają bezpośredni wpływ na projekt i konstrukcję budynku. Przeprowadzenie badań geotechnicznych jest kluczowym etapem w procesie budowlanym, który zapewnia solidne podstawy dla projektu konstrukcyjnego i gwarantuje bezpieczeństwo inwestycji.

czy Badanie geotechniczne gruntu jest obowiązkowe?

W Polsce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, badania geotechniczne są obowiązkowe przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dotyczy to zarówno nowych obiektów, jak i rozbudowy czy przebudowy istniejących budynków. Uzyskanie opinii geotechnicznej jest niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę, bez którego nie ma mowy o wystartowaniu z budową domu i innych inwestycji.

korzyści z przeprowadzenia badania geotechnicznego gruntu

Przeprowadzenie kompleksowego badania geotechnicznego gruntu przynosi wiele korzyści zarówno dla inwestorów, jak i wykonawców.

  • Badania geotechniczne pozwalają zidentyfikować potencjalne problemy gruntowe, takie jak słaba nośność, wysoki poziom wód gruntowych czy niestabilność terenu.  
  • Informacje uzyskane z badań geotechnicznych umożliwiają optymalizację projektu konstrukcyjnego pod kątem konkretnych warunków gruntowych.
  • Pozwala to na oszczędności materiałów i kosztów budowy, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa konstrukcji.
  • Zapewnienie zgodności z przepisami. Przeprowadzenie tych analiz jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Badania Geologiczne Gruntu - Oferta

Badania dla klientów indywidualnych

Badanie gruntu pod budowę domu warto przeprowadzić nawet przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnej działki. Dzięki badaniom uzyskamy informacje odnośnie kategoryzacji gruntu, a także jego nośności. Rozszerzona analiza pozwala uniknąć w przyszłości negatywnych konsekwencji umiejscowienia domu na niestabilnym gruncie lub w miejscu występowania wysokiego poziomu wód gruntowych.

Sprawdzanie działek przed zakupem

Realizujemy badania geologiczne gruntu pod budowę. Badania te pozwalają precyzyjnie określić, czy na danej działce możliwe będzie wzniesienie domu bez późniejszych komplikacji. Wynikiem naszej pracy jest opinia geotechniczna, która określa kategoryzację gruntu oraz zawiera istotne informacje, przydatne architektom oraz inwestorom.

Kompleksowa obsługa geotechniczna budowy

Oferujemy obsługę geotechniczną inwestycji budowlanych. Często jest ona nieodzownym elementem prac związanych z robotami ziemnymi, gdyż zapewnia ona prawidłowe wykonanie prac. Prowadzimy badania z zakresu podłoża gruntowego, zagęszczenia gruntów itp. Sporządzamy protokoły geotechniczne z wykonywanych prac terenowych oraz prowadzimy konsultacje i zalecenia z zakresu geotechniki oraz geologii.

Badanie zagęszczenia gruntu

Wykonujemy pomiar zagęszczenia podłoża budowlanego za pomocą sondy dynamicznej lub lekkiej płyty dynamicznej. Wynik otrzymujemy praktycznie od razu po zakończeniu badania. Badanie najczęściej jest wykonywane przy budowach dróg, chodników oraz pod płyty fundamentowe.

Badania geologiczne pod pompę ciepła

Przed decyzją o montażu pompy ciepła, warto sprawdź warunki gruntowo-wodne na danej działce. Na tym etapie projektu możemy upewnić się m.in. o realnych kosztach wykonania prac ziemnych pod montaż wymiennika do pompy ciepła. Niejednokrotnie sama inwestycja może okazać kosztowna lub niemożliwa do wykonania

Badanie pod studnie

Wykonujemy pomiar zagęszczenia podłoża budowlanego za pomocą sondy dynamicznej lub lekkiej płyty dynamicznej. Wynik otrzymujemy praktycznie od razu po zakończeniu badania. Badanie najczęściej jest wykonywane przy budowach dróg, chodników oraz pod płyty fundamentowe.

Badania pod oczyszczalnie ścieków

Badanie podłoża pozwala ustalić warunki gruntowo-wodne. Te dane są kluczowe dla doboru właściwych rozwiązań, dlatego przed instalacją przydomowej oczyszczalni oferujemy bezpłatną analizę gruntu. Solidne usługi i fachowe podejście zapewniają niezawodne, bezproblemowe i oszczędne użytkowanie oczyszczalni, szamba i zbiorników na deszczówkę.

Badania pod budownictwo przemysłowe

Wykonujemy badania geotechniczne pod budownictwo przemysłowe takie jak hale magazynowo-produkcyjne, budynki użytku publicznego, drogi, farmy fotowoltaiczne itp. Kompleksowe badania wykonywane na etapie projektowym pozwalają na zastosowanie odpowiednich technologii budowania dla danego podłoża. Badania wykonywane są dwuetapowo: najpierw prace terenowe, a następnie prace laboratoryjne. Po wykonaniu zlecenia przekazujemy dokumentację geotechniczną zgodną z obowiązującymi normami.

Badania pod żwirownie

Wykonujemy dokumentację geologiczną złoża, w przypadku badania terenu pod żwirownię. Wykonujemy odwierty do 25m w głąb gruntu i pobieramy próbki materiału w celu przebadania w laboratorium. Dzięki takim działaniom możemy określić jaki potencjał kryją badane złoża.

Badania pod turbiny wiatrowe

Przed rozpoczęciem budowy turbin wiatrowych, niezbędne jest wykonanie dokładnych testów podłoża, które pomogą w doborze odpowiednich fundamentów dla wież. Badania gruntu są również ważne przy projektowaniu dróg dojazdowych na terenach farm wiatrowych.

badanie geotechniczne gruntu cena

Bardzo często wśród klientów pojawia się pytanie „ile kosztuje badanie geotechniczne gruntu?”. Koszt badania geotechnicznego gruntu może się znacząco różnić w zależności od wielu czynników, takich jak zakres prac, rodzaj, wielkość i złożoność terenu na jakim jest wykonywanie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu omówienia szczegółów odnośnie wyceny.

Geologiczna Obsługa Inwestycji GeoIN

Zajmujemy się dostarczaniem wybranych lub kompleksowych usług z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki, na terenie centralnej Polski.

Z przyjemnością doradzimy Państwu w dowolnej kwestii związanej z naszą branżą.

Badania geotechniczne gruntu - zakres naszych działań:

GeoIN - Co nas wyróżnia?

Terminowość

Zdajemy sobie sprawę jak ważne w dużych inwestycjach jest dotrzymywanie terminów. Z GeoIN nie musisz obawiać się nieoczekiwanych opóźnień realizacji badania.

Doświadczenie

Posiadamy doświadczenie w dostarczaniu usług z zakresu geologii i geotechniki. 

Krótki czas realizacji

Działamy solidnie i sprawnie. Nasza firma obsługuje minimum 60 zleceń geotechnicznych miesięcznie. 

Dokumentacja Geotechniczna

Wszystkie wykonywane przez firmę GeoIn usługi zostają opatrzone stosowną dokumentacją techniczną.

Firma - opinie