BADANIE ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Warszawa

Oferujemy usługę pomiaru zagęszczenia podłoża budowlanego za pomocą sondy dynamicznej lub lekkiej płyty dynamicznej. Wynik otrzymujemy od razu po przeprowadzaniu badania, co pozwala na pełną kontrolę zagęszczenia podłoża. Badanie znajduje zastosowanie przy budowach liniowych (drogi, chodniki, sieci podziemne) oraz pod płyty fundamentowe.

Badanie gruntu Warszawa

Dzięki badaniu zagęszczenia gruntu jesteśmy w stanie określić jego parametry pod kątem planowanej inwestycji budowlanej. Luźno usypany grunt na skutek własnego ciężaru i zewnętrznych oddziaływań, spowodowanych prowadzonymi pracami budowlanymi oraz nakładaniem kolejnych warstw gruntu, zacznie się w naturalny sposób zagęszczać. Zagęszczanie powoduje osiadanie podłoża gruntowego, a w konsekwencji całej konstrukcji. Podstawowym celem procesu zagęszczania gruntu jest zwiększenie gęstości objętościowej i zmniejszenie porowatości gruntu, co w czasie eksploatacji budowli ziemnej przekłada się na wyeliminowanie osiadań i deformacji budowanego obiektu.

Badanie zagęszczenia gruntu woj. Mazowieckie i Łódzkie

Skutkiem zagęszczenia gruntu jest także poprawa innych właściwości, a w szczególności:

  • zmniejszenie porowatości,
  • zwiększenie nośności,
  • zwiększenie wytrzymałości na ścinanie,
  • zmniejszenie wrażliwości na wodę i mróz,
  • zmniejszenie wodoprzepuszczalności.

Badanie zagęszczenia gruntu Warszawa - CENA

Koszt badania zagęszczenia gruntu będzie się różnił w zależności od ilości i zakresu koniecznych badań. W celu przygotowania szczegółowej wyceny prosimy o kontakt telefoniczny.