Oferujemy wiercenia geologiczne, do głębokości 25 m, w celu ustalenia zasobności złoża kopalin pospolitych.