Badania geotechniczne pod domy jednorodzinne, budynki wielomieszkaniowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonuje się w celu określenia warunków gruntowo-wodnych występujących na terenie przeznaczonym pod inwestycję. Badania wykonujemy w dwóch etapach: prace terenowe oraz prace laboratoryjne. Jako wynik końcowy, przekazujemy dokumentację geotechniczną zgodną z obowiązującymi normami tj. kompletny dokument zawierający informacje oraz zalecenia pozwalające na dobranie odpowiednich metod oraz technologii posadowienia budynku. Ilość punktów badawczych dobieramy indywidualnie, w zależności od parametrów projektowanego budynku.