Badania geotechniczne gruntu Warszawa

Badania geotechniczne pod domy jednorodzinne, budynki wielomieszkaniowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonuje się w celu określenia warunków gruntowo-wodnych występujących na terenie przeznaczonym pod inwestycję. Badania wykonujemy w dwóch etapach: prace terenowe oraz prace laboratoryjne. Jako wynik końcowy, przekazujemy dokumentację geotechniczną zgodną z obowiązującymi normami tj. kompletny dokument zawierający informacje oraz zalecenia pozwalające na dobranie odpowiednich metod oraz technologii posadowienia budynku. Ilość punktów badawczych dobieramy indywidualnie, w zależności od parametrów projektowanego budynku. 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego aby dowiedzieć się więcej szczegółów i umówić termin.

badanie geotechniczne gruntu

Badanie geotechniczne gruntu to pierwszy krok w drodze do zbudowania domu – pomaga ono określić parametry konstrukcyjne domu i dobrać odpowiednie fundamenty pod budynek. Dzięki takiemu badaniu zyskujemy wiedzę o głębokości wód gruntowych i o przepuszczalności ziemi. Opinia geotechniczna sporządzana jest na podstawie wykonania odwiertów geologicznych. Dzięki temu możliwa jest precyzyjna analiza warunków wodno-gruntowych.

czy badania geotechniczne są obowiązkowe?

Badanie geotechniczne gruntu ma na celu zbadanie i rozróżnienie warstw oraz rodzaju podłoża, a także ustalenie poziomu wód gruntowych. Dzięki tej wiedzy, czasami pomijanej przez niektórych inwestorów, możemy uniknąć poważnych problemów w przyszłości. W przypadku posadowienia budynku na nieodpowiednim podłożu wykonany już gotowy projekt domu jednorodzinnego będzie nierównomiernie osiadał a ściany będą pękać.

Do niedawna badanie geotechniczne gruntu nie było wymagane przy budowie domu. Obecnie (od 29 kwietnia 2012 roku) nie uzyskamy pozwolenia na budowę bez odpowiednio wykonanych badań geotechnicznych.

Badanie geotechniczne gruntu warszawa - cena

Na koszt badania geotechnicznego gruntu składają się w głównej mierze dwa elementy. Pierwszym z nich jest fizyczne wykonanie badania w formie odwiertów geologicznych. Konieczny jest wtedy dojazd do klienta w umówionym terminie. Następnie na podstawie badania sporządzana jest dokumentacja w formie opinii geotechnicznej.

W celu umówienia terminu wizyty prosimy o kontakt telefoniczny.